Fransk Forår

Fransk forår i Præstø tiltrækker hvert år 40.000-50.000 besøgende i de 3 dage
“festen” varer. Det er en tid med mange mennesker og gode muligheder for dig og din forretning.

Det hele startede i løbet af 1950’erne blev der i Præstø gennemført en række arrangementer, hvor Paris var det bærende tema igennem hele Adelgade. Disse pariserfester trak ganske mange (12.000-15.000) turister til byen.
Det er dette tema, der forsøges genoplivet, men i en opdateret form, der er tilpasset nutidens turister med henblik på at starte turistsæsonen med en aktivitet rettet imod turister, før den egentlige turistsæson sætter ind.

I nyere tid er det hele blevet moderniseret og hedder nu Fransk Forår.

Du kan læse mere om dette og ansøge om stadeplads her