Arkiv

Projektansvarlig:

Projektet gennemføres af en kreds af interessenter i Præstø med fokus på handel og turisme gennem en styregruppe.

Økonomisk ansvarlig:

Præstø Handels- og Erhvervsforening

Formål:

At skabe en årligt tilbagevendende event i Kr. himmelfarts ferien for at forlænge den traditionelle turistsæson.

Tidspunkt:

Arrangementet gennemførtes første gang i maj 2010 (14.-15.-16. maj)

2011 (03.-04.-05. juni)

2012 (18.-19.-20. maj)

2013 (10.-11.-12. maj)

2014 (30.-31. maj og 1. juni)

2015 (15.-16.-17. maj)

2016 (6.-7.-8. maj)

2017 (26.-27.-28. maj)

2018 ( 11.-12.-13. maj)