Hvem står bag Fransk Forår ?

Projektansvarlig:

Projektet gennemføres af en kreds af interessenter i Præstø med fokus på handel og turisme gennem en styregruppe.

Økonomisk ansvarlig:

Præstø Handel- og Erhvervsforening

Formål:

At skabe en årligt tilbagevendende event i Kr. himmelfarts ferien for at forlænge den traditionelle turistsæson.

Tidspunkt:

Arrangementet gennemførtes første gang i maj 2010 (14.-15.-16. maj)

2011 (03.-04.-05. juni)
2012 (18.-19.-20. maj)
2013 (10.-11.-12. maj)
2014 (30.-31. maj og 1. juni)
2015 (15.-16.-17. maj)
2016 (6.-7.-8. maj)
2017 (26.-27.-28. maj)
2018 ( 11.-12.-13. maj)
2019 ( 31. maj og 1.-2. juni)
2020 Aflyst
2021 Aflyst

Vi gennem fører markedet i 2022:
2022 (27.-28.-29. maj)

Baggrund:

I løbet af 1950’erne blev der i Præstø gennemført en række arrangementer, hvor Paris var det bærende tema igennem hele Adelgade. Disse pariserfester trak ganske mange (12.000-15.000) turister til byen.

Det er dette tema, der forsøges genoplivet, men i en opdateret form, der er tilpasset nutidens turister med henblik på at starte turistsæsonen med en aktivitet rettet imod turister, før den egentlige turistsæson sætter ind.