Hvem står bag Fransk Forår ?

Projektansvarlig:

Projektet gennemføres af en kreds af interessenter i Præstø med fokus på handel og turisme gennem en styregruppe.

Økonomisk ansvarlig:

Præstø Handel- og Erhvervsforening

Formål:

At skabe en årligt tilbagevendende event i Kr. himmelfarts ferien for at forlænge den traditionelle turistsæson.

Tidspunkt:

Arrangementet gennemførtes første gang i maj 2010 (14.-15.-16. maj)
Fransk Forår vender tilbage hvert år i Kr. Himmelfartsferien Fredag, Lørdag & Søndag

Baggrund:

I løbet af 1950’erne blev der i Præstø gennemført en række arrangementer, hvor Paris var det bærende tema igennem hele Adelgade. Disse pariserfester trak ganske mange (12.000-15.000) turister til byen.

Det er dette tema, der forsøges genoplivet, men i en opdateret form, der er tilpasset nutidens turister med henblik på at starte turistsæsonen med en aktivitet rettet imod turister, før den egentlige turistsæson sætter ind.