Kulturelt

Udstillinger:
Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Thorvaldsen Samlingen på Nysø er et selvejende kunstmuseum, der ligger ved Nysø Gods nær Præstø Fjord. Museet fremviser væsentlige værker af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844), særligt fra perioden efter hans hjemkomst fra Rom i 1838. Blandt hovedværkerne er hans selvportrætstatue, som er udført på Nysø i 1839. Udover at besøge museet er der også mulighed for at spadsere en dejlig tur i Nysø Have.

Nysø Gods er Danmarks første herregård opført i barok stil efter nederlandsk forbillede. Der er købmand Jens Lauridsen fra Præstø, der får herregården opført i 1671-73. Godset står utrolig velholdt i dag og har været i adelsslægten Stampes eje siden år 1800. I dag drives godset af Marianne Stampe Holst.


Hebsgaards Glaskunst

HEBSGAARD A/S blev stiftet i 1986 af Per Steen Hebsgaard. Firmaet blev etableret på Østerbro, København, flyttede siden til Vanløse og er nu i Præstø.
Per Steen Hebsgaard er uddannet glarmester med bronzemedalje (1967), har opnået kunsthåndværker-prøvens Sølvmedalje (1975), tilkendt Thorvald Bindesbøll Medaljen (2009) og er gæsteprofessor på Stockholms Kunsthøjskole samt på Københavns Kunstakademi.
Per Steen Hebsgaard er udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen (2019).